LIGNOMOT PLUS

Sodyum Ligno Sülfanat ve Bileşenleri, Arabic Gum (Zenginleştirilmiş Akasya Sakızı)

Pelet kalitesi, hayvan yemlerindeki besin maddelerinin yem üretim işlemleri sırasında ve sonrasında tozlanmaya bağlı kayıpların önlenmesi açısından büyük önem taşır.

LIGNOMOT - PLUS;

  • Yemlerdeki fiziksel kaliteyi iyileştirir.
  • Pelet üretim kapasitesini arttırır.
  • Pelet dayanıklılığını arttırır.
  • Yağlayıcı özellik göstererek peletleme sisteminin daha rahat çalışmasını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.
  • Üretim etkinliğini arttırır.
  • Daha fazla miktarda yağın yeme katılmasına olanak sağlayarak maliyeti düşürür.
  • Daha az tozlanma ile fabrika da ve nakliye sırasında tozlanmaya bağlı kayıpları azaltır.
  • Katılım oranı düşüktür ve formülasyonunda katkılara büyük miktarda yer olmayan rasyonlarda kullanılmaya uygundur.


Kullanım Şekli ve Dozu: Tüm Karma Yemlerde 1 -3 kg / Ton Yem