TOXIMOT

Aktif Carbon, HSCAS Karışımı, Maya ve Maya Hücre Duvarı Bileşenleri

Mikotoksin kontaminasyonu yem üretimdeki en önemli risklerden biridir. Yem hammaddelerinin uluslararası ticaretinin artması toksikasyon riskinide önemli düzeyde arttırmıştır.

Mikotoksinler, hayvanlarda bağışıklık sisteminin zayıflatılmasında ve bağırsak btünlüğünün bozulmasına neden olur. Mikotoksin kontaminasyonu hayvansal üretim karlılığını azaltır ve başka hastalıklarında ortaya çıkmasına sebep olur.

TOXIMOT geniş spektrumda mikotoksin kontrolü için dizayn edilmiştir.

Farklı HSCAS gruplarının belirli oranlarda bir araya getirilerek yüzey alan kapasitesi arttırılıp, yüksek katyon dğişimi sağlanarak etkin bir aflotoksin bağlama kapasitesi sağlanmıştır.

Formülündeki aktif carbon, maya ve maya hücre duvarı bileşenleri sayesinde aflotoksin haricindeki (fumonisin, T2, Zearelenon Don, vb) toksinleri farklı Ph derecelerinde bile etkin bir şekilde bağlayıp ekonomik karlılığı sağmaktadır.

TOXIMOT

  • Toksin bağlama etkinliği çok yüksek
  • Toksin bağlama özelliği stabil
  • Karışım dozu istenen düzeyde etkili
  • Besin maddeleri ile uyumludur


Kullanım Şekli ve Dozu: Tüm Hayvan Yemlerinde 0,5 - 2 kg / Ton Yem