TOXIMOT PLUS

Aktif Carbon, HSCAS Karışımı, Bitkimix, Maya ve Maya Hücre Duvarı Bileşenleri' nin eşsiz karışımı

Mikotoksin kontaminasyonu yem üretimindeki en önemli risklerden biridir. Yem hammaddelerinin uluslararası ticaretinin artması toksikasyon riskinide önemli düzeyde arttırmıştır.

Mikotoksinler, hayvanlarda bağışıklık sisteminin zayıflatılmasında ve bağırsak bütünlüğünün bozulmasına neden olur. Mikotoksin kontaminasyonu hayvansal üretim karlılığını azaltır ve başka hastalıklarında ortaya çıkmasına sebep olur.

TOXIMOT-PLUS geniş spektrumda mikotoksin kontrolü için dizayn edilmiştir.

Farklı HSCAS gruplarının belirli oranlarda bir araya getirilerek yüzey alan kapasitesi arttırılıp, yüksek katyon değişimi sağlanarak etkin bir aflotoksin bağlama kapasitesi sağlanmıştır.

Formülündeki aktif carbon, maya ve maya hücre duvarı bileşenleri sayesinde aflotoksin haricindeki (fumonisin, T2, Zearelenon Don, vb.) toksinleri farklı pH derecelerinde bile etkin bir şekilde bağlayıp ekonomik karlılığı sağlamaktadır.

İçeriğindeki farklı bitki extractlarının bir araya gelmesinden elde edilen eşsiz BİTKİMİX ile toksikasyonda zarar görecek olan karaciğer ve bağırsak florasını korur. Çok iyi bir antioksidandır. Serbest radikalleri bağlar.

TOXIMOT - PLUS

  • Toksin bağlama etkinliği çok yüksek
  • Toksin bağlama özelliği stabil
  • Karaciğer ve bağırsak florasını koruma
  • Karışım dozu istenen düzeyde etkili
  • Besin maddeleri ile uyumludur


Kullanım Şekli ve Dozu: Tüm Hayvan Yemlerinde 0,5 - 2 kg / Ton Yem