LIGNOMOT

Sodyum Ligno Sülfanat ve Bileşenleri

Pelet kalitesi, hayvan yemlerindeki besin maddelerinin yem üretim işlemleri sırasında ve sonrasında tozlanmaya bağlı kayıpların önlenmesi açısından büyük önem taşır.

LIGNOMOT;

  • Yemlerdeki fiziksel kaliteyi iyileştirir.
  • Pelet üretim kapasitesini arttırır.
  • Pelet dayanıklılığını arttırır.
  • Yağlayıcı özellik göstererek peletleme sisteminin daha rahat çalışmasını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.
  • Üretim etkinliğini arttırır.
  • Daha fazla miktarda yağın yeme katılmasına olanak sağlayarak maliyeti düşürür.
  • Daha az tozlanma ile fabrika da ve nakliye sırasında tozlanmaya bağlı kayıpları azaltır.


Kullanım Şekli ve Dozu: Tüm karma Yemlerde 1 -10 kg / Ton Yem